.
 .

Buurtvereniging Zwolsebuurt

Het doel van de buurtvereniging is om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving in de Zwolsebuurt in Deventer. Buurtbewoners kunnen ideeën aandragen of echt actie ondernemen. Het gaat om bijvoorbeeld de groene omgeving, veilig verkeer of het verbinden van buren. Ook houden we ons bezig met bedrijvigheid in de buurt en met de energietransitie. De activiteiten worden georganiseerd vanuit werkgroepen. In de werkgroepen zitten enthousiaste buurtbewoners en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur. 

Je kunt ook lid worden van de vereniging. Een lidmaatschap is persoonlijk, kost 15 euro per jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Vul dit formulier in als je lid wilt worden. 

Heb je vragen? Neem dan contact op.