.
 .

Bestuur

Het bestuur van de buurtvereniging Zwolsebuurt bestaat uit de volgende mensen:


  • Clemens Geenen, voorzitter
  • Lidwien van de Wijngaert, secretaris
  • Jan de Goede, penningmeester
  • Elsbeth Stiekema, algemeen bestuurslid
  • Fura Grol, algemeen bestuurslid


Notulen ALV 2022

Het bestuur wordt ondersteund door Xxx Xxxx. Zij neemt de telefoon op als je belt en leest de mail.